Өгөгдлийн бүрдлийн нийт тоо

Огноо Нийт өгөгдлийн бүрдлүүд
8
9
19
31
44
44
44
44
54
75
83
88
88
88
88
88
88
110
110
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127

7 хоног бүрийн өгөгдлийн бүрдлийн засварууд

Огноо Өгөгдлийн нийт засварууд Шинэ өгөгдлийн бүрдлүүд
26 8
1 1
28 10
70 19
54 18
40 1
1 1
1 1
48 13
51 22
36 12
12 6
3 1
3 1
2 1
1 1
3 1
50 23
2 1
2 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
9 1
6 1
1 1
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
6 0
1 0
13 0
1 0
2 0
4 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Өндөр үнэлгээтэй өгөгдлийн бүрдлүүд

Үнэлгээ байхгүй

Их засварлагдсан өгөгдлийн бүрдлүүд

Өгөгдлийн бүрдэл Засварлагдсан тоо
Барилга угсралт, их засварын ажил /Барилгын төрлөөр/ 2010-2020 он 7
Салбарын нийт ажиллагчид 7
Орон нутгийн магадлан итгэмжлэгдсэн байгууллагын судалгаа 7
CSV файлыг JSON, XML форматруу хөрвүүлэх 6
Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж буй хүүхэд 6
Дотоодын барилгын байгууллагын гүйцэтгэсэн барилга угсралт, их засварын ажил 2011-2020 он /Аймаг, нийслэлээр/ 6
Гадаадын болон харъяалалгүй иргэдээс их, дээд сургууль, коллежид суралцагчид 6
ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ (УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ) 6
Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл, эм, эмнэлгийн хэрэгслэл 6
Малын тоо 6

Хамгийн том бүлгүүд

Бүлэг Өгөгдлийн бүрдлүүд
Барилга, хот байгуулалтын яам 77
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам 28
Барилга 24
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 14
Газар 14
Орон зайн өгөгдөл 12
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 12
Зам, тээврийн хөгжлийн яам 12
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 11
Сангийн яам 10

Шилдэг шошгууд

Шошгын нэр Өгөгдлийн бүрдлийн тоо
тусгай зөвшөөрөл 11
Соёл 10
эрчим хүч 6
Ус зүй 5
эрүүл мэнд 4
уул уурхай 4
Барилга угсралт 4
НДС 3
боловсрол 3
малын тоо 2

Өгөгдлийн ихэнх бүрдлийг үүсгэсэн хэрэглэгчид

Хэрэглэгч Өгөгдлийн бүрдлийн тоо
Gravatar Барилга, хот байгуулалтын яам 39
Gravatar admin 39
Gravatar Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам 12
Gravatar Шарын Цолмон 6
Gravatar Эрчим хүчний яам 6
Gravatar Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 4
Gravatar Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар 3
Gravatar Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 2
Gravatar Эрүүл мэндийн яам 2