Өгөгдлийн бүрдлийн нийт тоо

Огноо Нийт өгөгдлийн бүрдлүүд
8
9
19
31
44
44
44
44
54
75
83
88
88
88
89
90
91
114
115
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116

7 хоног бүрийн өгөгдлийн бүрдлийн засварууд

Огноо Өгөгдлийн нийт засварууд Шинэ өгөгдлийн бүрдлүүд
26 8
1 1
28 10
70 19
54 18
40 1
1 1
1 1
48 13
51 22
36 12
12 6
3 1
3 1
2 1
1 1
3 1
50 23
2 1
2 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Өндөр үнэлгээтэй өгөгдлийн бүрдлүүд

Үнэлгээ байхгүй

Их засварлагдсан өгөгдлийн бүрдлүүд

Өгөгдлийн бүрдэл Засварлагдсан тоо
Орон нутгийн магадлан итгэмжлэгдсэн байгууллагын судалгаа 7
Салбарын нийт ажиллагчид 7
Малын тоо 6
CSV файлыг JSON, XML форматруу хөрвүүлэх 6
ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ (УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ) 6
Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж буй хүүхэд 6
Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл, эм, эмнэлгийн хэрэгслэл 6
Гадаадын болон харъяалалгүй иргэдээс их, дээд сургууль, коллежид суралцагчид 6
Барилга угсралт, их засварын ажил 2009-2019 он 6
Эрүүл мэндийн байгууллагын нэгдсэн мэдээлэл 5

Хамгийн том бүлгүүд

Бүлэг Өгөгдлийн бүрдлүүд
Барилга, хот байгуулалтын яам 74
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам 28
Барилга 27
Орон зайн өгөгдөл 13
Зам, тээврийн хөгжлийн яам 12
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 12
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 11
Газар 11
Сангийн яам 10
Эрүүл мэндийн яам 9

Шилдэг шошгууд

Шошгын нэр Өгөгдлийн бүрдлийн тоо
Соёл 10
тусгай зөвшөөрөл 9
эрчим хүч 6
Ус зүй 5
эрүүл мэнд 4
Барилга угсралт 4
боловсрол 3
НДС 3
авто зам 2
малын тоо 2

Өгөгдлийн ихэнх бүрдлийг үүсгэсэн хэрэглэгчид

Хэрэглэгч Өгөгдлийн бүрдлийн тоо
Gravatar Барилга, хот байгуулалтын яам 39
Gravatar admin 39
Gravatar Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам 12
Gravatar Эрчим хүчний яам 6
Gravatar Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 4
Gravatar Эрүүл мэндийн яам 2
Gravatar Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 2